Welkom bij Psychologiepraktijk Bohnen in Den Haag

 

Sinds 2009 is Psychologiepraktijk Bohnen gevestigd in Akelei Huisartsenzorg .

We werken daar zeer frequent met elkaar samen, de meeste cliënten worden door een van de huisartsen naar mij doorverwezen.

Naast mijn praktijk ben ik werkzaam als universitair docent bij (Onderwijs-& Ontwikkelings-) Psychologie aan de Universiteit Leiden. Hier werk ik sinds 1983. Daarnaast heb ik lange tijd gewerkt als schoolpsycholoog bij de school de Brug, verbonden aan het Pedologisch Instituut in Leiden en bij de school voor dove en slechthorende kinderen  Effatha (nu Kentalis) in Zoetermeer.

 

De onderstaande lijst geeft een overzicht van veel voorkomende klachten die voor mensen een reden zijn om zich aan te melden, er zijn echter nog veel meer redenen. Ook als u gewoon graag eens met een psycholoog wilt praten bent u van harte welkom. Het aantal gesprekken wordt vast gesteld, afhankelijk van uw behoefte. U bepaalt zelf wanneer het voor u voldoende is.

 

Met welke klachten kunt u bij mij terecht:

 • Angsten: fobieën, paniekaanvallen, dwangmatig handelen, terugkerende gedachten, piekeren, faalangst
 • Stemmingsklachten: somberheid, eenzaamheid, hopeloos voelen, depressieve klachten, sterk wisselende stemmingen
 • Aanpassings- en verwerkingsproblemen: rouwverwerking, verlies van naasten, werk, gezondheid, levensfase problematiek
 • Identiteitsproblemen: negatief zelfbeeld, onzekerheid, problemen rond assertiviteit, schaamte
 • Werk- en studie gerelateerde problemen: overspannenheid, burn-out, verlies van werk, concentratie problemen, faalangst, onderpresteren
 • Chronisch lichamelijke klachten zonder duidelijk aanwijsbare medische oorzaak: hoofdpijn, buikpijn, allerlei spanningsklachten, hyperventilatie, langdurige vermoeidheid
 • Interpersoonlijke problematiek: relatieproblematiek, opvoedingsproblemen, omgaan met scheiding, conflicten, slachtoffer van schadelijk gedrag van anderen
 • Eetproblemen: teveel of te weinig eten, verstoring van het normale eetpatroon
 • Opvoedingsvragen en -uitdagingen voor ouders
 • Gedrag- en aanpassingsproblemen bij jeugdigen
 • Levensloopbegeleiding voor mensen met een specifieke problematiek

 

U kunt op de website van uw zorgverzekeraar zien, of en in hoeverre de behandeling van deze klachten onder de vergoede zorg vallen.

 

Taal:

Ik geef er de voorkeur aan om in het Nederlands de gesprekken te voeren.

 

Ook kinderen en jeugdigen zijn welkom in mijn praktijk.

Sinds 1 januari 2015 is er een nieuwe Jeugdwet van kracht en verloopt de bekostiging van de jeugdzorg niet langer via de zorgverzekeraar, maar via de gemeenten. De praktijk heeft hiervoor contracten afgesloten met 10 gemeentes, zoals Den Haag, Delft, Zoetermeer en de gemeente Westland. De kosten voor de behandeling worden door deze Gemeentes betaald voor jongeren t/m 18 jaar.

 

Voor informatie zie: zorgaanbieders.

 

Bereikbaarheid en nabijheid:

Twee dagen en één avond heb ik praktijk. Daarnaast kan de behandeling ook beperkt buiten deze kantoor-/ werkuren plaatsvinden, online of offline.

Op telefoontjes, apps, mail reageer ik zo spoedig mogelijk. U kunt altijd via die media vragen, of ik contact met u opneem.

Mijn telefoonnummer: 06 576 757 90, mijn mailadres: info@praktijk-bohnen.nl

 

Uiteraard kunt u ook contact opnemen met de assistentes van Akelei Huisartsenzorg, zie website voor de telefoonnummers. Het algemene nummer is: 070 368 36 84.

 

Gedurende de avond/nacht of in het weekend kunt u in geval van spoed of crisis terecht bij de huisartsendienst SMASH (telefoonnummer 070 346 96 69).

U kunt ook mij bellen - 06 576 757 90 - en in overleg met u en de huisarts kan worden besloten om de crisisdienst Parnassia (Den Haag) in te schakelen.

Tijdens mijn afwezigheid door ziekte of vakantie kunt u terecht bij de POH GGZ, werkzaam bij de Huisartsenpraktijk Akelei.

 

Praktijktijden en locatie

Donderdag van 11.00 uur tot 21.00 uur, Danckertsstraat 88, 2517 TK Den Haag bij FysioDuinoord Zorgpraktijk.

Vrijdag van 08.00 uur tot 17.00 uur, Laan van Meerdervoort 782A, 2564 AP Den Haag. Ingang om de hoek in de Frambozenstraat.

 

Administratieve ondersteuning voor een zorgvuldige afhandeling.

In het proces van aanmelding bij de Gemeente en afhandeling naar de zorgverzekeraars is Karien Clemens degene die dit regelt. Zij is voor vragen over bv. rekeningen bereikbaar via info@praktijk-bohnen.nl.

 

 

Wachttijden en frequentie

 

Over het algemeen wordt u door uw huisarts naar mij door verwezen via een verwijsbrief via zorgdomein.

Voor het maken van een eerste afspraak kunt u bellen met de assistentes van Huisartsenpraktijk Akelei (070-3683684) of direct met mij. Ook kunt u het contactformulier op deze website invullen. Natuurlijk heb ook ik een wachttijd, maar we kunnen samen bespreken hoe die tijd zo zinvol mogelijk ingevuld kan worden.

In de periode van wachten op de eerste afspraak kunt u alvast uw klachten, maar zeker ook uw wensen inventariseren: Wat moeten de gesprekken u opleveren, wanneer denkt u “Het is goed zo”. Ook kunt u alvast enkele vragenlijsten in vullen om een beter beeld te krijgen van uw klachten, maar ook van uw krachten.

De gemiddelde wachttijd voor een eerste gesprek is veelal 6 weken. Voor de actuele informatie over de wachttijden kunt u hier kiezenindeggz bezoeken. De praktijk leert, dat er soms wel tussendoor een plekje vrij komt. Als u zelf flexibel kunt zijn, kan ik hierover contact met u opnemen.

Als de behandeling eenmaal gestart is, maken we afspraken over de frequentie. Afhankelijk van de ruimte in de agenda en de ernst van de klachten, is twee tot drie weken tussen de gesprekken een goede regelmaat. Op het eind van de behandeling worden die tussentijden langer, zo kunnen we ook goed bepalen, in hoeverre het - ook zonder hulp - beter gaat.

 

Wachttijd: ca. 6 weken

Wachtlijstbemiddeling:

‘Wanneer u de wachttijd te lang vindt, kunt u altijd contact opnemen met ons, of uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraar gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).’

 

Ons rapportcijfer: een 9!

 

We zijn trots op dit resultaat over de periode najaar 2022.

“Een psycholoog met humor in haar ogen”, vond ik een mooi compliment.

 

We vragen cliënten altijd om feedback, zowel mondeling als via een gestandaardiseerde vragenlijst, de Consumer Quality Index (CQI). Deze vragenlijst wordt gebruikt om in kaart te brengen op welke punten cliënten, u dus, goede ervaringen had en waar nog verbetering mogelijk is. Aan het eind van de behandeling krijgt u een link voor deze vragenlijst toegestuurd. De 21 vragen in de lijst gaan over bejegening, informatie over behandeling, samen beslissen en het verloop van de behandeling. Op basis van uw antwoorden, ook anoniem te geven, wordt een eindscore berekend.

 

 

 

 

 

 

BIG geregistreerd onder nummer 39050224525